24 mln zł dla Dębicy

Rewitalizacja osiedla Słoneczne, przebudowa ulicy Króla Władysława Jagiełły i ulicy Rondo oraz modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej, to inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Miasto zdobyło blisko 24 mln zł z Polskiego Ładu

Największe dofinansowanie popłynie na kolejny etap przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Parkowej w Dębicy. Dotacja wynosi 14 mln złotych. Szacowany koszt całego zadanie to 15,5 mln złotych. Inwestycja obejmować będzie przebudowę płyty boiska, wykonanie bieżni obok nowej trybuny, kompleksowy remont trybuny wschodniej z nawierzchnią, siedziskami i zadaszeniem. Dofinansowanie obejmuje również budowę budynku biurowego wraz z wyposażeniem, remont istniejącego obiektu biurowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz instalację fotowoltaiczną na dachu nowej trybuny. W ramach zadania powstaną także chodniki, place utwardzone pod małą gastronomię, parking dla kibiców gości, kasy, ogrodzenia na trybunach oraz montaż nagłośnienia stadionu.

W ramach Polskiego Ładu zostanie także przeprowadzony pierwszy etap rewitalizacji osiedla Słoneczne szacowany na 8 mln złotych, w tym dofinansowanie wynosi 7,6 mln złotych.

Dotacja obejmie dwa zadanie: przebudowę ul. Brzegowej oraz rewitalizację Parku Słonecznego. W ramach pierwszej inwestycji powstanie m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna, chodnik oraz droga dla rowerów. Przebudowane zostaną też dwa skrzyżowania, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa.

Drugie zadanie dotyczące Parku Słonecznego w Dębicy obejmuje modernizację ciągów pieszo-rowerowych, budowę obiektów małej architektury, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz kanalizację deszczową.

Dotacja popłynie również na przebudowę ulic Jagiełły i Rondo. W ramach pierwszego zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej, przebudowa zjazdów do posesji oraz regulacja studzienek istniejących studni kanalizacji sanitarnej.

Remont ul. Rondo obejmować będzie przebudowę jezdni wraz z poboczem, zjazdów indywidualnych, mijanek i poboczy z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową. Szacowany koszt zadania to 2 mln złotych, w tym dotacja 1,9 mln złotych.

Ulice mają być wykonane w przyszłym roku.
Miasto Dębicę przy pozyskaniu tych dotacji wspierali senator Zdzisław Pupa i poseł Jan Warzecha.

Źródło: https://debica.pl/miasto-zdobylo-blisko-24-mln-zl-z-polskiego-ladu/