Miesięczne Archiwum: Styczeń 2018

Sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

17 numer Naszego Pilzna

- Advertisement -
reklama