100 rekonstruktorów z całego regionu, ponad 20 koni i tysiące widzów – Szarża Polskiej Kawalerii na wałach Wisłoki

reklama

100 rekonstruktorów z całego regionu, ponad 20 koni i tysiące widzów. Na dębickich wałach nad Wisłoką miała miejsce niezwykła, żywa lekcja historii. Inscenizacja szarży Polskiej Kawalerii w 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej zachwyciła zebranych mieszkańców.

Historyczny spektakl pod gołym niebem poprzedził koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, pokaz kadryla kawaleryjskiego i musztry.

Przed głównymi wydarzeniami na wałach Wisłoki przedstawiciele różnych środowisk złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Niepodległości na dębickim rynku. Na wydarzenie zaprosili: Stowarzyszenie Kawalerii Konnej im. 5. Pułku Strzelców Konnych w Dobryninie, ŚZŻAK Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych w Dębicy oraz Miasto Dębica.